Schooler – det enda IT-system en gymnasieskola behöver..

Schooler är det enda IT-system en gymnasieskola behöver för överblick, hantering och administration - fullmatat med funktionalitet för såväl rektorer och lärare som elever och vårdnadshavare.
Schooler integrerar de viktigaste funktionerna, som t ex schemaläggning, närvarorapportering, betygsättning och studielägesrapportering. Därmed kan skolan klara alla delar av planeringen och informationshanteringen med en och samma applikation.

Funktioner för elever och föräldrar:
 • Individuellt schema
 • Närvarostatus per lektion
 • Individuell studieplan och studielägesrapportering
 • Göra sjukanmälan
 • Kalendarium som visar helgdagar, lov, studiedagar osv
 • Klass- och lärarlistor
 • Ansöka om ledighet
 • Närvarostatistik
 • mm
Funktioner för lärare:
 • Frånvarorapportering och närvarostatistik
 • Betygsättning och betygsstatistik
 • Studielägesrapportering och omdömesrapportering
 • Individuellt schema
 • Hantering av sjukanmälningar och ledighetsansökningar
 • Schema-vy med filterfunktioner för klasser, grupper, elever och salar
 • Chatta med andra inloggade lärare
 • Gemensam fildelning
 • mm
Funktioner för rektorer:
 • Schemaläggning
 • Automat-generering av betygsfiler till nationella betygsdatabasen
 • Validering och överblick av studieplaner
 • Administration av: klasser, studiegrupper, elevkurser, kurser, lånedatorer, mm
 • Automat-generering av inloggningskonton för elever och vårdnadshavare
 • Administration av lärare och inloggningskonton
 • Import av nya elever
 • Allt data kan exporteras till Excel
 • mm
Extrafunktioner för skolchefer:
 • Multivy som visar elever från flera anslutna skolor samtidigt
 • Jämförande statistik mellan anslutna skolor
Skärmdumpar
(klicka på minibilden för att se full skala).

Startsida för elever och vårdnadshavare:


Startsida för lärare:


Administration av studiegrupper:


Frånvarorapportering på webben: